Metabolisme

Het metabolisme is de opstapeling van processen die energie leveren. Het omvat reacties zoals anabole (constructieve) processen, biosynthese, drukverhoging, hydrolyse,...